Despre proiect

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, arhiva digitală Fototeca Ortodoxiei Româneşti a fost lansată la 7 februarie 2012, cu prilejul împlinirii a şapte ani de la înfiinţarea Ziarului Lumina. Proiectul are ca obiectiv colectarea, identificarea şi clasificarea documentelor fotografice privitoare la istoria Bisericii Române din secolele al XIXlea şi al XX-lea.

Alături de documentul scris, fotografia este un izvor istoric ce oferă informaţii preţioase cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi să cunoască sau să reconstituie anumite momente din trecut. O parte din aceste fotografii au fost publicate în cadrul articolelor redactate de istoricul Adrian Nicolae Petcu la rubrica „Memoria Bisericii”, care apare din octombrie 2009 în cotidianul „Ziarul Lumina”. Am considerat necesar ca toate aceste izvoare să fie adunate într-o singură bază de date, numită „Fototeca Ortodoxiei Româneşti”. Aceasta este accesibilă direct pe site-ul fototecaortodoxiei.ro sau de pe site-ul ziarullumina.ro şi conţine peste 2000 de imagini de epocă, majoritatea din prima jumătate a secolului al XX-lea, care prezintă slujitori, profesori, monahi, locaşuri de cult şi aşezăminte monahale, unele dispărute sau renovate, diverse momente/evenimente din viaţa bisericească românească din ţară şi de peste hotare. La acest proiect susţinut material şi logistic de Patriarhia Română-Ziarul Lumina, au contribuit în mod deosebit: Oana Hulpoi (webmaster) şi Adrian Nicolae Petcu (redactor-documentarist).

Materialele fotografice provin din arhive bisericeşti (Patriarhia Română, centre eparhiale, mănăstiri şi parohii), de la Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), în special fondul Fototecă, dar şi din arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), colecţii particulare şi diverse lucrări de istorie. În arhive, multe dintre aceste fotografii erau însoţite de legende cu un conţinut incomplet sau eronat, situaţie care ne-a determinat să facem o serie de cercetări în arhive şi biblioteci în vederea identificării corecte.

Această bază de date este deschisă şi va fi completată în continuare cu materiale fotografice identificate, scanate, categorisite în funcţie de conţinut, astfel încât să constituie permanent o sursă de documentare pentru cei care vor să cunoască şi să înţeleagă trecutul apropiat al Ortodoxiei româneşti.

Tuturor ostenitorilor şi susţinătorilor acestui proiect le exprimăm respectuoasa noastră recunoştinţă!

 

Ziarul Lumina