Seminarii teologice din Bucureşti

Clădirea Seminarul teologic central

Datare: începutul secolului al XX-lea Locatie: București

Clădirea Seminarului „Nifon Mitropolitul”

Datare: interbelic Locatie: București

Catapeteasma paraclisului de la Seminarul teologic Central

Datare: interbelic Locatie: București