Tit Simedrea

Mitropolitul Tit Simedrea, fost eparhiot al Bucovinei

Datare: 1970 Locatie: Mănăstirea Cernica, jud. Ilfov