Românii din Balcani

Preot aromân din Avdela, Grecia

Datare: 1927 Locatie: Avdela, Grecia

Ieromonahul Cleopa Ilie în mijlocul călugărilor de la Schitul românesc Prodromul din Muntele Athos

Datare: septembrie-octombrie 1977 Locatie: Schitul românesc Prodromul, Muntele Athos

Biserica aromânească din Breaza, Grecia

Datare: Locatie: Breaza, Grecia

Biserică aromânească neidentificată

Datare: interbelic Locatie:

Biserică aromânească neidentificată

Datare: interbelic Locatie:

Biserica aromânească „Sf. Nicoară” din Elbasan, Albania

Datare: interbelic Locatie: Elbasan, Albania

Casa preotului aromân Naum Picina din Elbasan, Albania

Datare: interbelic Locatie: Elbasan, Albania

Casa preotului aromân Naum Picina din Elbasan, Albania

Datare: interbelic Locatie: Elbasan, Albania