Cei doi patriarhi ieşind din catedrala patriarhală

Cronologie