Primirea delegaţiei BOR la catedrala patriarhală

Cronologie