Biserici demolate şi mutate

Biserici şi mănăstiri demolate în secolul al XIX-lea

Alte Biserici demolate
VEZI ALBUM
Mănăstirea Sărindar
VEZI ALBUM

Biserici şi mănăstiri demolate în secolul al XX-lea

Aşezămintele brâncoveneşti
VEZI ALBUM
Biserica Creţulescu
VEZI ALBUM
Biserica Enei
VEZI ALBUM
Mănăstirea Mihai Vodă
VEZI ALBUM
Mănăstirea Pantelimon
VEZI ALBUM
Mănăstirea Văcăreşti
VEZI ALBUM
Schitul Maicilor
VEZI ALBUM
Biserica Albă Postăvari
VEZI ALBUM
Biserica Bradu Staicu
VEZI ALBUM
Biserica Olteni
VEZI ALBUM
Biserica Sfântul Nicolae Sârbi
VEZI ALBUM
Biserica Spirea veche
VEZI ALBUM
Paraclisul Institutului medico-legal
VEZI ALBUM
Alte Biserici demolate în secolul al XX-lea
VEZI ALBUM