Alţi episcopi

Episcopul Evghenie Laiu la mănăstirea Horaiţa, jud. Neamţ

Datare: Locatie: mănăstirea Horaiţa, jud. Neamţ

Arhiereul vicar Veniamin Pocitan

Datare: interbelic Locatie:

Episcopul vicar Pavel Ploieşteanul

Datare: 31 august 1947 Locatie:

Episcop neidentificat

Datare: începutul secolului al XX-lea Locatie:

Episcopul Melchisedec Ştefănescu al Romanului

Datare: sfârșitul secolului al XIX-lea Locatie:

Episcopul Ghenadie Petrescu, viitor mitropolit al Ungrovlahiei

Datare: sfârșitul secolului al XIX-lea Locatie:

Episcopul Meletie Istrati al Huşilor

Datare: secolului al XIX-lea Locatie: