Preotul Vlasa Brutus, din Deleni, jud. Cluj, în arestul Securităţii

preot     Vlasa Brutus     Deleni     Cluj     arest     Securitate

Cronologie