Diaconi cu prapuri şi corul Patriarhiei române

diacon     prapur     cor     Patriarhia Română     cortegiu     catedrala patriarhală     slujbă     Vinerea mare

Cronologie