În perioada postbelică

Diaconi cu prapuri şi corul Patriarhiei române

Datare: 1945 Locatie: București