Acasa Lăcaşuri de cult Biserici Biserici demolate şi mutate Biserici şi mănăstiri demolate în secolul al XIX-lea Mănăstirea Sărindar Catapeteasma bisericii mănăstirii Sărindar din Bucureşti, înaintea demolării

Catapeteasma bisericii mănăstirii Sărindar din Bucureşti, înaintea demolării

Sărindar     mănăstire     demolare     catapeteasmă     Bucureşti

Cronologie