Acasa Relaţii interortodoxe şi interconfesionale Relaţii interortodoxe Relaţii cu Biserica Rusiei Vizita delegaţiei BOR la Moscova în 1948 Patriarhul Justinian Marina la lucrările conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova

Patriarhul Justinian Marina la lucrările conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova

patriarh     Justinian Marina     conferinţă     pan-ortodox     Moscova

Cronologie