Acasa Viața monahală Monahi şi monahii Monahii Monahia Agafia Moisa, stareţa mănăstirii Agafton, jud. Botoşani

Monahia Agafia Moisa, stareţa mănăstirii Agafton, jud. Botoşani

monahie     Agafia Moisa     stareţă     mănăstire     Agafton     Botoşani

Cronologie