Catapeteasma bisericii Albă Postăvari din Bucureşti

Cronologie